Mes: Maio 2019

Lingua, Cultura e Ciencia: Ao servizo do pobo. Día das

Con ocasión do Día das Letras Galegas resulta acaído reflexionar acerca dunha serie de cuestións relacionadas coa lingua galega e coa cultura do noso país. Lonxe querer construír un panexírico, as consideracións que xulgamos necesarias teñen un carácter máis amplo, que non se centra exclusivamente na figura do homenaxeado, Antón Fraguas. O primeiro que cómpre […]LER MÁIS